Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://karsa.vn.

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Bình luận

Mỗi khi bạn bình luận vào website của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về tên, email, website của bạn và hình ảnh đại diện của Gravatar tại chính sách
https://automattic.com/privacy/. Những dữ liệu này sẽ được hiện thị để tránh việc bạn spam bình luận website và ngăn cản những người bình luận vào website không nhằm mục đích đóng góp ý kiến hoặc thảo luận.

Ngoài ra khi bạn bình luận chúng tôi còn thu thập thêm thông tin về địa chỉ IP của bạn với mục đích phòng ngừa spam bình luận cũng như chặn những hình thức chống phá website của chúng tôi.

Thư viện

Nếu bạn tải nội dung hay hình ảnh nào đó lên website của chúng tôi với hình thức công khai thì bất cứ ai truy cập vào website của chúng tôi đều có thể tải nội dung, hình ảnh công khai này.

Thông tin liên hệ

Cookies

Mỗi khi bạn đăng bình luận vào website của chúng tôi, thông tin về tên, email và website của bạn sẽ được lưu vào cookie nhằm phục vụ việc bình luận của bạn trong những lần sau được nhanh hơn và chính xác hơn.

Nếu bạn có tài khoản tại website của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập cookie tạm thời để bạn có thể đăng nhập trong phiên làm việc đó của bạn và cookie này sẽ bị hủy bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Nếu bạn đăng bài viết hoặc thông tin lên website chúng tôi, cookie sẽ lưu trữ thông tin về bài viết hoặc thông tin bạn đang lên trong 1 ngày và không bao gồm thông tin như tên, mật khẩu, emial, website của bạn.

Nội dung nhúng từ website khác

Nội dung bài viết được chúng tôi nhúng vào website như hình ảnh, video, audio… nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin hoặc chính xác hơn về thông tin chúng tôi muốn truyền đạt và không bao gồm mã độc.

Những thông tin được nhúng thêm như mạng xã hội Facebook, Twiiter nhằm cung cấp thông tin chính xác hơn để bạn tiếp nhận thông tin nhanh nhất và chính xác nhất.

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin bổ sung

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Đơn giản đó là không chia sẽ, mua bán thông tin của bạn cho bất kì bên thứ 3 nào.

Các quá trình tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi thực hiện

Thông tin của bạn sẽ được chuyển cho đội ngủ tiếp nhận thông tin của chúng tôi để liên hệ và trợ giúp bạn theo yêu cầu.

Những bên thứ ba chúng tôi nhận dữ liệu từ đó

Không có.

Việc quyết định và/hoặc thu thập thông tin tự động mà chúng tôi áp dụng với dữ liệu người dùng

Thông qua mẫu liên hệ của chúng tôi khi bạn cần liên hệ hoặc trao đổi với chúng tôi.

Các yêu cầu công bố thông tin được quản lý

Chúng tôi sẽ chỉ công bố thông tin của bạn khi được các cơ quan chính phủ yêu cầu vì mục đích bảo vệ cộng đồng.